MY LITTLE HOME

Derini bejermekde kosmetiki gaplamalaryň ulanylyşy

Deri ideg edýän plastik çüýşe gaplamalarymyz, losyonyňyzy, ýüz kremiňizi, şampunyňyzy, düýbüňizi, suwuk sabyny, gün şöhlesini, saç sepýän we jel we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner. Bu iş ýa-da şahsy syýahat, kempir, gezelenç, piknik, maşgala dynç alyşy we dynç alyş syýahaty.

 

Botthli çüýşeler gaýtadan ulanylýan materiallardan ýasalýar, 100% BPA-da, yssyz, çydamly we ýuwlandan soň gaýtadan ulanylyp bilner. Konteýnerleriň hemmesi arassaçylygy üpjün etmek üçin arassa otaglarda öndürilýär. Kosmetiki halta ekologiýa taýdan arassa PVC materialdan ýasalýar.

 

 

 

 

skin care bottle

Üpjün edip bileris:

Beden ideg çüýşeleri

Arassa çüýşeler

Dezodorant çüýşeler

Hoşboý ysly çüýşeler

Saç ideg çüýşeleri

Sabyn çüýşeleri

Careüz keşbi çüýşeleri